2019 WINNERS

Winners from The 2nd Penang Piano Festival – a regional round of the Malaysian Piano Competition 2019!

🥇#GOLD PRIZE WINNERS who will advance to the Finals are:

Age 7 and below: Chua Wan Fen | Lee Kai Sheng
Age 9 and below: Ean Cheong E Kang | Wong Jia Wen
Age 12 and below: Gan Zi Hao | Konatsu Ichikawa
Age 14 and below: Alyssa Poon Yi Jie
Age 17 and below: Joshua Lau Jin Quan
Gold Prizes for the Age 18 and Above division were withheld.

🥈#SILVER PRIZES

Age 7 and below: Ethan Loh Zi Shen | Tan Shao Quan | Teoh Shao Yu
Age 9 and below: Eldon John Russell | Kho Hui Ying | Chew Shan Ning | Lee Kai Ying | Phang Yu Jia
Age 12 and below: Carrie Goh Kye Li | Chew Yi | Phuah Yu You | Seah Xin Yan | Tan Zhi Lin | Khoo Zi Han | Lim Yu Jing
Age 14 and below: Loh Ping Er | An Xirui | Ooi Tai Pheng | Alyssa Poon Yi Jie
Age 17 and below: Isaac Soo
Age 18 and above: Chng Le Hui | Ooi Wei Xian | Sharyn Yeoh Yuan Qi

🥉#BRONZE PRIZES:

Age 7 and below: Chloe Lee Su Ann
Age 9 and below: Chen Suen Hui | Javis Tee Kuan Jun | Teoh Rui Tsin | Chan Tze Yee | Chew Yuan | Mirabelle Tan Yan Yu
Age 12 and below: Tung Meet Shyuan | Eunice Leong King | Kho Hui Xin | Lee Zhong Shen | Lim Hern Kye | Lim Yu | Ooi Tai Xiang | Phang Yi Kai | Phang Ying Hooi
Age 14 and below: Heah Xin Ci | Hooy Jia Yee | Low Jun Xuan | Ooi Jing Wen | Ivan Looi Thinn Yau | Zoe Soo
Age 17 and below: Ho Xin Yu | Lim Zhi Kai | Loh Zeng Ming | Ooi Jing Wen | Saw Wan Qi
Age 18 and above: Chong Ee Ning | Chow Hui Ching | Low Kai Wei

Special Prizes:
Masterclass Prizes
✨ Ooi Wei Xian
✨ Isaac Soo
✨ An Xirui
✨ Phuah Yu You
✨ Chew Shan Ning